Ανακοινώσεις

 21 Sep 2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 31 Aug 2020 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 12 Aug 2020 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 06 Aug 2020 Υποβολή αιτήσεων στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου»