Ανακοινώσεις

 14 Jun 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ» ΜΕ ΟΠΣ 5002423
 16 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-22 της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 12 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-08 της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 12 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 2-06 της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 12 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-07 της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 12 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 2-03 της Περιφέρειας Κρήτης
 12 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-16 της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 12 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 2-07 της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 12 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-11 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
 12 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 2-05 της Περιφέρειας Κρήτης
 10 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 2-02 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 10 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 2-01 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 10 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 5-01 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 09 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-06 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 04 Mar 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-05 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 22 Feb 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 4-03 της Περιφέρειας Αττικής
 22 Feb 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-03 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 22 Feb 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-02 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 19 Feb 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 4-05 της Περιφέρειας Αττικής
 19 Feb 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 4-06 της Περιφέρειας Αττικής
 19 Feb 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 4-04 της Περιφέρειας Αττικής
 19 Feb 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-04 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 18 Feb 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-01 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 12 Feb 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 4-02 της Περιφέρειας Αττικής
 10 Feb 2021 Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 4-01 της Περιφέρειας Αττικής
 04 Dec 2020 Ανακοίνωση για τους εποχικά εργαζόμενους σε περίοδο ανεργίας που είναι ωφελούμενοι (επιτυχόντες ή επιλαχόντες) της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423
 24 Nov 2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων των υποψήφιων συμμετεχόντων στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423
 24 Nov 2020 Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423
 12 Nov 2020 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 04 Nov 2020 Ανακοίνωση Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση & Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423
 21 Sep 2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 31 Aug 2020 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 12 Aug 2020 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 06 Aug 2020 Υποβολή αιτήσεων στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου»