ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Σε συνέχεια της από 18/08/2020 Απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423, έως τις 16/10/2020 και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους μέσα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη, καθώς και μέσα από την ιστοσελίδα της Πράξης https://training24.insete.gr/.