Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 2-02 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Το Σάββατο 13/03/2021 ξεκινά η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο τμήμα με κωδ. 2-02 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Παρακαλούνται οι εν λόγω ωφελούμενοι να μεριμνήσουν για την προσκόμιση των δικαιολογητικών τους κατά την έναρξη της κατάρτισης, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.