Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-16 της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

Την Τετάρτη 17/03/2021 ξεκινά η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο τμήμα με κωδ. 1-16 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παρακαλούνται οι εν λόγω ωφελούμενοι να μεριμνήσουν για την προσκόμιση των δικαιολογητικών τους κατά την έναρξη της κατάρτισης, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.