ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Εφιστάται η προσοχή στους ενδιαφερόμενους ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατά την αίτηση συμμετοχής στην δράση θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr, όπως ρητά προβλέπεται στην παρ. 8.4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση.

Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να το διαμορφώσει ο αιτών προκειμένου να περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας που απαιτείται κατά περίπτωση.