Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 5-01 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

Το Σάββατο 13/03/2021 ξεκινά η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο τμήμα με κωδ. 5-01 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παρακαλούνται οι εν λόγω ωφελούμενοι να μεριμνήσουν για την προσκόμιση των δικαιολογητικών τους κατά την έναρξη της κατάρτισης, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.