Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-06 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Την Παρασκευή 12/03/2021 ξεκινά η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο τμήμα με κωδ. 1-06 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Παρακαλούνται οι εν λόγω ωφελούμενοι να μεριμνήσουν για την προσκόμιση των δικαιολογητικών τους κατά την έναρξη της κατάρτισης, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.