Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 1-01 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Την Δευτέρα 22/02/2021 ξεκινά η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο τμήμα με κωδ. 1-01 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρακαλούνται οι εν λόγω ωφελούμενοι να μεριμνήσουν για την προσκόμιση των δικαιολογητικών τους κατά την έναρξη της κατάρτισης, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.