Έναρξη υλοποίησης κατάρτισης για το τμήμα με κωδ. 4-02 της Περιφέρειας Αττικής

 

Την Τετάρτη 17/02/2021 ξεκινά η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο τμήμα με κωδ. 4-02 της Περιφέρειας Αττικής.

Παρακαλούνται οι εν λόγω ωφελούμενοι να μεριμνήσουν για την προσκόμιση των δικαιολογητικών τους κατά την έναρξη της κατάρτισης, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.