Υποβολή αιτήσεων στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου»

Από 10/8/2020 και ώρα 09:00 π.μ., κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του/της για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου».

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στις σελίδες του έργου.